Bc. Šárka Dvořáková

Diplomová práce

Analyza spekter horkých hvězd s pomocí programu VO-Korel

Spectral analysis of the hot stars with the help of VO-Korel
Anotace:
Cílem práce je zlepšení odhadu orbitálních parametrů a nalezení spekter jednotlivých složek trojhvězdného systému b Persei. Práce též obsahuje popis zisku dat, jejich zpracování a následné použití programu VO-KOREL. Zmíněn je též program SHELLSPEC, pomocí kterého jsme se pokusili ověřit model pro systém b Persei. Závěrem práce je hrubý odhad spektrálního typu komponent, orbitální parametry, spektra …více
Abstract:
The goal of the thesis is better estimate of orbital parameters and finding of spectra of components of the triple system b Persei. Thesis include part about observation, reduction of spectra and section about VO-KOREL. Software SHELLSPEC is also described in this thesis and we use it for confirmation of model of the b Persei system. The elemental guess of spectral types of the components, orbital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Votruba, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta