Bc. Gabriela Chytilová

Diplomová práce

Posturální stabilita seniorů

Postural stability in the elderly
Anotace:
Tato práce se zabývá testováním úrovně posturální stability seniorů s cílem posouzení účinnosti tanečně-pohybové intervence na statickou stabilitu. Teorie pojednává o involučních změnách v procesu stárnutí a možných vlivech pohybové aktivity na posturální stabilitu. Výzkumná část je zacílena na měření statické rovnováhy experimentální a kontrolní skupiny pomocí posturografu a na následné vyhodnocení …více
Abstract:
This thesis is focused on postural stability testing in selected group of seniors. Aim of this work is to find out the influence of dance-exercise program on the static balance at stance in selected probands. Theoretical part is devoted to physiological changes in seniors, notion of postural stability and its factors. Experimental part is focused on examination of postural stability in seniors via …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Roman Grmela, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Magisterský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy