Hana SEDLÁČKOVÁ

Diplomová práce

Práva putativního otce na popření otcovství a styk s dítětem v kontextu soudobé judikatury

The rights of the putative father to deny fatherhood and to be in contact with a child in the context of contemporary case law
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právem putativního otce podat návrh na popření otcovství matrikového otce. Cílem této práce je analyzovat a odpovědět na otázku, zda je současná právní úprava neumožňující putativnímu otci popřít otcovství matrikového otce v souladu s mezinárodními závazky, ke kterým se Česká republika zavázala, konkrétně ve vztahu k Úmluvě o právech dítěte a Evropské úmluvě o ochraně lidských …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the right of a putative father to submit a proposal to deny the paternity of the registry father. The aim of this thesis is to analyze and answer the question whether the current legal regulation that does not allow a putative father to deny paternity fatherhood in accordance with the international obligations to which the Czech Republic undertook, namely in relation to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 6. 2019

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: JUDr. Renáta Šínová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SEDLÁČKOVÁ, Hana. Práva putativního otce na popření otcovství a styk s dítětem v kontextu soudobé judikatury. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9su2wk 9su2wk/2
18. 6. 2019
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
18. 6. 2019
Marklová, E.
19. 6. 2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.