Bc. Eliška Fajkusová

Diplomová práce

Výstavy a symposia „Hi-Tech/Umění“ v Brně v letech 1992 – 1997 v kontextu výstav umění nových médií v České republice

Exhibitions and Symposiums "Hi-Tech/Art" in Brno in the years 1992 – 1997 in the context of new media art exhibitions in the Czech Republic
Anotace:
Výstavy a symposia „Hi-Tech/Umění“ v Brně v letech 1992 - 1997 v kontextu výstav umění nových médií v České republice Magisterská práce mapuje cyklus výstav a symposií „Hi-Tech/Umění“ probíhajících v letech 1992 až 1997 v Brně a charakter presentací mediálního umění na území postkomunistického Česka v letech 1989 až 1997. Autorka představuje cyklus brněnských výstav na základě rozboru jednotlivých …více
Abstract:
Exhibitions and Symposiums "Hi-Tech/Art" in Brno in the years 1992 - 1997 in the context of new media art exhibitions in the Czech Republic. Master's work presents the series of exhibitions and symposiums "Hi-Tech/Art" ("Hi-Tech/Umění") running from 1992 to 1997 in Brno and the nature of presentation of media arts at the post-communist Czech territory between 1989 and 1997. The authors present a series …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. ak. soch. Tomáš Ruller
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta