Ing. Mgr. Ján Bača

Bachelor's thesis

Analýza vybraného nefinančního benefitu v podniku

An analysis of the chosen non-financial benefit in a company
Abstract:
The thesis “An analysis of the chosen non-financial benefit in a company” examines RelaxPass vouchers in U.S.Steel Košice s.r.o. In the theoretical section, the theory of motivation in the work process is described, as well as the reward systems concerning employee benefits. The target is to evaluate the impact and effectiveness of the RelaxPass vouchers on the employee’s motivation within the company …viac
Abstract:
Bakalářská práce „Analýza vybraného nefinančních benefitu v podniku“ se zabývá zkoumáním poukázek RelaxPass ve společnosti U.S.Steel Košice s.r.o. V teoretické části jsou popsány poznatky o motivaci v pracovním procesu, úloze odměňování v motivačních systémech a nefinančních benefitech jako prvku odměňování, se zaměřením na flexibilní systém zaměstnaneckých benefitů. Cílem je zhodnotit vliv a efektivitu …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2013
  • Vedúci: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Business Management