Mgr. Šárka Kotačková Salvová

Diplomová práce

Zaměstnanecké benefity jako součást péče o zaměstnance i motivační prostředek pro jejich udržení či získání

Employee Benefits as a Part of Employee Care as well as the Motivational Means in Order to Keep or Get Them
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zaměstnaneckými benefity, jako jedním z nástrojů péče o zaměstnance, který by měl zaměstnance jednak motivovat ke kvalitnímu pracovnímu výkonu a zároveň jim zpříjemňovat život nad rámec jejich mzdy či platu. Teoretická část práce se zabývá nejen zaměstnaneckými benefity, ale také komplexní péčí o zaměstnance, motivací a spokojeností zaměstnanců. V praktické části práce se …více
Abstract:
The thesis deals with employee benefits as one of the tools of employee care, which should motivate employees to quality work performance and at the same time make their lives more pleasant beyond their wages or salaries. The theoretical part focuses not only on employee benefits, but as well on employee care, motivation and employee satisfaction. In the practical part of thesis we can read from the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/n2nyn/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.
  • Oponent: Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě