Mgr. Eva Cupáková

Bakalářská práce

Finance příspěvkové organizace

Finances of a Semi-budgetary Organization
Anotace:
Moje bakalářská práce se zabývá primárním vzděláváním. Mou snahou bylo analyzovat jeho financování a to s ohledem na legislativní vývoj v dané oblasti od počátků reforem veřejné správy, tedy od roku 2003. Ve své práci se však primárně zabývám současným financováním a pokouším se nastínit jeho další vývoj. V páté části se zaměřuji na konkrétní příspěvkovou organizaci, na jejímž příkladu chci poukázat …více
Abstract:
The submitted bachelor´s thesis is focused on analysis of funding of Semi – budgetary Organizations in Czech republic. One of the efforts is to notice the financing system regard to its legislative development from the beginning of the reform of public administration in 2003. But the aim of the thesis is to analyze the contemporary financing of the elementary education organizations and also I try …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta