Bc. Andrej Gardoň

Diplomová práce

Dotazování s časovými informacemi nad znalostmi v transparentní intenzionální logice

Querying of Temporal Information over Knowledge in Transparent Intensional Logic
Abstract:
This master's thesis deals with computer model for transparent intensional logic aimed at basic inference and time support. The goal is to develop software tool capable to analyze simple TIL constructions and to search answers using stored knowledge. For this purpose the work establishes DOLLY language that transforms TIL constructions to forms readable by computers. There is a model application written …více
Abstract:
Predkladaná práca sa zaoberá návrhom výpočtového modelu transparentnej intenzionálnej Logiky (TIL) v oblasti základnej inferencie a časového spracovania. Cieľom je vytvorenie fungujúceho softwarového nástroja schopného spracovať jednoduché TIL konštrukcie a umožňujúceho vyhľadávanie odpovedí na otázky pomocou získaných znalostí. Za týmto účelom práca zavádza pre počítače zrozumiteľný zápis TILu v podobe …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Karel Pala, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy