RNDr. Andrej Gardoň

Bakalářská práce

Návrh báze znalostí a základního inferenčního stroje pro TIL

Design of Knowledge Base and Basic Inference Machine for TIL
Abstract:
The aim of the bachelor's work is to create and implement a knowledge base for Transparent Intensional Logic (TIL). Part of the work is a simple inference machine able to answer True/False questions and questions like "Exists red objects?".
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je vytvoriť bázu znalostí pre Transparentnú Intenzionálnu Logiku (TIL). Súčasťou práce je návrh jednoduchého inferenčného stroja, schopného odpovedať na True/False otázky a otázky typu: "Existujú červené objekty?".
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vít Nováček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Informatika