Mgr. Tomáš Křivánek

Bakalářská práce

Měření třídy přesnosti měřicích přístrojů

Accuracy Class Measurement of Measuring Instruments
Anotace:
Práce se zabývá ověřováním třídy přesnosti analogových a digitálních laboratorních voltmetrů za použití systému LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench). Práce byla vytvořena s úmyslem pozdějšího využití v laboratorním praktiku a byla tak i celou dobu vedena. Má čtenáři přiblížit detailní zadání laboratorní úlohy včetně popisu částí, které nejsou při samotném měření úlohy využity …více
Abstract:
This work concerns with confirmation accuracy class of analog and digital laboratory voltmeters with using LabVIEW software (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench). This work was created for following use in laboratory and it was written in this way. It has to introduce detail task of laboratory problem to reader, including description of parts, which is not used in measurement itself …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 7. 2009
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Ondráček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Fyzika / Fyzika se zaměřením na vzdělávání

Práce na příbuzné téma