Monika Humlová

Bakalářská práce

Taboo Topics in Cat on a Hot Tin Roof and A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams

Taboo Topics in Cat on a Hot Tin Roof and A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams
Abstract:
The work is focused on the plays Cat on a Hot Tin Roof and A Streetcar Named Desire by the American playwright Tennessee Williams, and the articulation of topics that were not entirely common for a dramatic production of the period. After setting of both plays into the socio-cultural context with the special emphasis on the atmosphere of the post-war years in the United States of America and a stand …více
Abstract:
Práce je zaměřena na díla Cat on a Hot Tin Roof a A Streetcar Named Desire od amerického dramatika Tennesseeho Williamse a na artikulaci témat, která nebyla zcela obvyklá pro dramatickou tvorbu daného období. Po zasazení obou her do společensko-kulturního kontextu se zvláštním důrazem na atmosféru poválečných let ve Spojených státech amerických a na postoj společnosti k tzv. tabuizovaným tématům se …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Petra Kalavská

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Humlová, Monika. Taboo Topics in Cat on a Hot Tin Roof and A Streetcar Named Desire by Tennessee Williams. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická