Mgr. Aleš Pacner

Bakalářská práce

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody na doživotí

Conditional Release from Life Imprisonment Sentence
Anotace:
Tato práce se zabývá institutem podmíněného propuštění z trestu odnětí svobody na doživotí. První část práce se zabývá obecnými aspekty trestu odnětí svobody na doživotí a podmíněného propuštění z výkonu tohoto trestu. Pozornost je věnována jak právní úpravě, tak účelu tohoto druhu trestu a také účelu podmíněného propuštění v případě doživotně odsouzených. Druhá část práce analyzuje relevantní judikaturu …více
Abstract:
This diploma thesis tackles the issue of conditional release from life imprisonment. The first part of the thesis describes the general aspects of life imprisonment and conditional release from this kind of sentence. The thesis focuses both on legal regulation as well as on purpose of life imprisonment. The thesis also discusses the purpose of conditional release of life prisoners. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta