Tomáš Szöcs

Bakalářská práce

Simulace termoelektrické článku řízeného prostředím LabVIEW

Simulation of Thermocouples Driven by LabVIEW
Anotace:
Tato práce pojednává o vyvíjení softwarové aplikace ve vývojovém prostředí LabVIEW. Aplikace slouží jako simulace termoelektrického článku. Uživatel má možnost nastavovat teplotu termočlánku v daném rozsahu a generovat termoelektrické napětí. Dále je zde možné sledovat průběh simulované teploty a termoelektrického napětí termočlánku. K aplikaci byla vytvořena převodní tabulka pro převod teploty na …více
Abstract:
This thesis focuses on developing software applications in LabVIEW. The application serves as a simulation of termocouple. The user has a possibility to adjust the temperature of the thermocouple in the range and generate thermoelectric voltages. Next, it is possible to watch the process of the simulated temperature and the thermoelectric voltage of the thermocouple. For application was created conversion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2015
  • Vedoucí: Jan Žídek
  • Oponent: Radim Hercík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Řídicí a informační systémy