Theses 

Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage – Bc. Olga Grashchenkova

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Business Management and Corporate Finance

Bc. Olga Grashchenkova

Diplomová práce

Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage

Innovation and Creativity as a Source of Competitive Advantage

Anotace: Práce se zaměří na vliv inovací a kreativity na podniky a jejich přínos ke konkurenčním strategiím. Cílem diplomové práce je objasnit skutečnou úlohu inovací a tvořivosti na příkladu konkrétní společnosti, odhalit hlavní specifika jejích výzkumných a vývojových aktivit a porovnat je s osvědčenými postupy velkých mezinárodních korporací. Cílem diplomové práce je zdůraznit případovou studii vybrané společnosti, která uspěla na světovém trhu díky inovaci a tvořivosti, aby ukázala, jak tyto faktory přispívají k komerčnímu úspěchu. Praktická část práce se zaměří na odhalení toho, jak inovace a tvořivost jsou v praxi využívány mezinárodními korporacemi a jaké výhody jim poskytují. Na základě výsledků této práce je vyvinuta doporučení pro vybranou firmu k dosažení úspěchu v dnešním podnikatelském prostředí prostřednictvím inovací a tvořivosti.

Abstract: This thesis work is going to focus on the influence of innovation and creativity on businesses and its contribution to competitive strategies. The aim of the thesis is to illustrate the actual role of innovations and creativity on the example of a particular company, by revealing the main specificities of its research and development activities and by comparing such activities with the best practices of large international corporations. The goal of the thesis is to highlight the case study of the chosen company which succeeds in the global market thanks to innovations and creativity, so as to show how those factors contribute to commercial success. The practical part of the thesis will focus on revealing how innovations and creativity are used in practice by international corporations, and what benefits they provide. Based on the findings of the thesis, recommendations will be developed for the chose company to achieve success in today's business environment through innovations and creativity.

Keywords: Adidas, Apple, Caterpillar, tvořivost, Google, inovace, mezinárodní korporace, strategie, vize. creativity, innovation, international corporations, strategy, vision.

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: MSc Oldřich Dutý
  • Oponent: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 08:13, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz