Mgr. Eva Juříčková

Bakalářská práce

Eva Kmentová - Papírové objekty "Síla křehkosti"

Eva Kmentová - paper objects - "The Power of Fragility"
Anotace:
Předmětem přítomné bakalářské práce je pozdní dílo sochařky Evy Kmentové, s důrazem na tvorbu z netradičního nesochařského materiálu - papíru. Práce je vystavěna chronologicky, sleduje koláže, reliéfy i samostatné papírové objekty od roku 1974 po rok 1980, kdy autorka po dlouhé nemoci umírá. Nastiňuje otázky spjaté s formou a stylem (minimalismus, arte povera, konceptuální umění) i námětem děl (příroda …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with late work of Eva Kmentová, particularly her work with an unconventional non-sculpture material – paper. The thesis is conceived chronologically, it pursues collages, reliefs and individual paper objects from 1974 to 1980, when the author died after a long illness. It outlines questions connected with form and style (minimalism, arte povera, conceptual art) and iconography …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma

Všechny práce