Kristýna Krudenc

Diplomová práce

Návrh optimalizace odpadového hospodářství obce Černošice pomocí motivačního evidenčního systému

Optiomalization of the waste management of the city Černošice by aplication of a motivational-evidence system
Anotace:
Cílem této diplomové práce je posouzení současného stavu odpadového hospodář-ství města Černošice. V teoretické části jsou charakterizovány základní pojmy a le-gislativní normy, které se váží k problematice komunálních odpadů. Diplomová prá-ce se rovněž zaobírá novým přístupem cirkulární ekonomiky, na jejíchž principech vystavěla Evropská unie nová nařízení, týkající se odpadů, která v příštích letech …více
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the current state of waste management in the town Černošice. The theoretical part characterizes the basic concepts and legislative standards related to the issue of municipal waste. The thesis also deals with a new approach to circular economics, on the principles of which the European Union has built new waste regulations, which will also affect waste management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Oldřich Syrovátka
  • Oponent: Petra Růžičková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79268

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management