Veronika HOLUBOVÁ

Diplomová práce

Aktivity zaměřené na prevenci vzniku odpadů a nakládání s nimi na 1. stupni základní školy

Activities aimed at the prevention and management of waste at primary school
Anotace:
Diplomová práce je rozdělena na dvě části, a to na část teoretickou a praktickou. První kapitola teoretické části se zabývá odpadovou problematikou s důrazem na komunální a domovní odpad. Je zde popsáno třídění, recyklace a předcházení vzniku odpadů. Následující kapitola se zaměřuje na environmentální výchovu, kde je shrnuta její historie jak ve světě, tak v České republice a také popsána současná …více
Abstract:
This diploma thesis is divided into theoretical and practical part. The first chapter of the theoretical part aims on a waste problem while focusing on municipal and household waste. Classification, recycling and waste prevention are described there. The following chapter focuses on an environmental education, which summarizes its history both in the world and in the Czech Republic and also describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Roman Kroufek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOLUBOVÁ, Veronika. Aktivity zaměřené na prevenci vzniku odpadů a nakládání s nimi na 1. stupni základní školy. Ústí nad Labem, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogika