Bc. Šárka Švarcová

Diplomová práce

Analýza změn v oblasti daní v roce 2014 a jejich dopad na financování bydlení

The Change of Taxation in 2014 and its Impact on Housing Financing
Anotace:
V diplomové práci se zabývám vymezením daní souvisejících s bytovou problematikou a možnostem financování bydlení, popisem těchto oblastí a jejich vzájemných vazeb. Změny daní ve vztahu k bydlení analyzuji v první části práce, dále identifikuji trh bydlení s důrazem na segment financování bydlení a představení jeho hlavních nástrojů – hypotečního úvěru a úvěru ze stavebního spoření. Ve druhé části …více
Abstract:
In my thesis, I am concerned with the specification of taxes related to housing problems and with the possibilities of housing financing. I describe these domains and their reciprocal links. In the first part of my thesis, I analyse the changes of taxation concerning the housing, I identify the housing market emphasising the segment of housing financing, and I introduce its main implements – mortgage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Pavlína Mazancová
  • Oponent: Ing. Miluše Korbelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS