Mgr. Jolana Taberyová

Diplomová práce

Evropská nadace

European Foudation
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá projektem nové evropské právnické osoby civilního práva – evropské nadace (Fundatio Europaea). Obsahuje krátké zamyšlení nad europeizací, stručný úvod do historie nadačního práva v Evropě i v České republice, shrnuje jeho současné společné vývojové tendence a identifikuje aktuální problémy přeshraničního působení nadací. Předkládá několik modelů řešení problémů v rámci …více
Abstract:
This thesis deals with the concept of a new European legal entity of private law – a European Foundation (Fundatio Europaea). It contains a short reflection on the process of europeanisation, brief introduction to the history of foundation law, summarizes its common tendencies of development and identifies current problems of cross-border activities of public benefit entities. It sets several problem …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
  • Oponent: prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta