Bc. Zuzana STARÁ

Diplomová práce

Problematika General Data Protection Regulation ve vybraném ekonomickém subjektu

The issue of General Data Protection Regulation in selected economic entity
Anotace:
Předložená práce je zaměřena na problematiku ochrany osobních údajů. Zejména se zabývá nařízením o ochraně osobních údajů v souvislosti s vybraným ekonomickým subjektem. Práce nejprve teoreticky vysvětluje obecnou problematiku ochrany osobních údajů a nařízení Evropské Unie, které tuto problematiku upravuje, tedy General Data Protection Regulation. Na základě poznatků získaných v teoretické části práce …více
Abstract:
The presented work is focused on the issue of personal data protection. In particular, it deals with the regulation on the protection of personal data in relation to a selected economic operator. The thesis first theoretically explains the general issues of personal data protection and the European Union regulations that regulate this issue - the General Data Protection Regulation. Based on the knowledge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Prof. Ing. Lilia Dvořáková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STARÁ, Zuzana. Problematika General Data Protection Regulation ve vybraném ekonomickém subjektu. Plzeň, 2020. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta ekonomická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management