Bc. Martina Šoltésová

Bakalářská práce

Úverová politika komerčných bánk v SR

Credit policy of commercial banks in the Slovak Republic
Abstract:
The Bachelor Work analyzes the problems of credit policy of lending to retail an corporate clients for a period of financial and economic crisis. The aim of this Bachelor Work is based on tne development of the banking sector to assess the lending policy of commercial banks in Slovakia in retail and corporate banking. The Bachelor Work is elaborated in the theoretical and practical parts. The theoretical …více
Abstract:
ŠOLTÉSOVÁ Martina: Úverová politika komerčných bánk v SR. . [Bakalárska práca]. Bankovní institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica, Katedra Bankovníctva a poisťovníctva, 2011. Vedúci práce: Ing. Mirdala Rajmund, PhD., ....strán, stupeň odbornej kvalifikácie: bakalár. Bakalárska práca analyzuje problematiku úverovej politiky pri poskytovaní úverov retailovým a korporátnym …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Rajmund Mirdala, PhD.
  • Oponent: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK