Bc. Milan Schulc

Diplomová práce

Strategie řízení a plánování nástupnictví v rodinné a nerodinné firmě

Strategies for Managing and Succession Planning in a Family and a Non - Family Business
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na současnou problematiku strategického plánování a řízení nástupnictví v rodinných podnicích. Vezmeme-li v potaz narůstající počet rodinných podniků nejen v České republice, ale i ve světě, je dané problematice rodinného podnikání u nás stále věnována malá pozornost, přestože rodinné podniky tvoří podstatnou část hrubého domácího produktu. První část diplomové práce se …více
Abstract:
The thesis focuses on the up-to-date issue of strategic planning and management of family businesses’ succession. Taking into account the increasing number of family businesses in the Czech Republic but also in the world, we can claim that the issue of family businesses receives considerably little attention, even though family businesses account for a significant amount of the gross domestic product …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislava Borejová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní