Martin KRATOCHVÍL

Bakalářská práce

The Development of a Succession Planning Strategy for a Family-owned Business

The Development of a Succession Planning Strategy for a Family-owned Business
Abstract:
In this work on the Development of a succession planning strategy for a family-owned business there can be found the issue of family businesses, especially the succession planning and generational replacement in the management of companies. The goal is to define family businesses, explain the terms that are associated with them, highlight the importance of family businesses and determine the specifics …více
Abstract:
V této bakalářské práci na téma Vývoj strategie nástupnictví rodinné firmy se nachází problematika rodinných podniků a to především na téma nástupnictví a generační obměna ve vedení společností. Cílem je definovat rodinné podniky, vysvětlit termíny, které jsou s nimi spjaté, upozornit na význam rodinných firem a určit jejich specifika, protože je toto téma v České republice velmi často opomíjeno. Praktická …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Milan Hnátek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍL, Martin. The Development of a Succession Planning Strategy for a Family-owned Business. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi