Jan Menčík

Bakalářská práce

Aplikace e-learningu a bezpečnost dat

E-learning applications and data security
Anotace:
V této bakalářské práci je řešeno téma bezpečnostních hrozeb pro webové aplikace s praktickou částí vyhodnocení zabezpečení vybraných e-learningových aplikací. Jsou zde popsány nejčastější současné hrozby pro webové aplikace, techniky útoků a techniky zabezpečení. Prostředí webu dalo vzniknout celé škále technik narušení bezpečnosti webových aplikací. První část práce je věnována především nejčastějším …více
Abstract:
This bachelor's thesis addresses the topic of security threats for web applications, with the practical part presenting a security assessment of selected e-learning applications. It describes the most common current threats for web applications, attack techniques and security techniques. The web environment gave rise to a whole range of techniques for breaching the security of web applications, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2014
  • Vedoucí: Jaromír Veber
  • Oponent: Radim Čermák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40794

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informatika