Mgr. Naděžda Radvaková

Diplomová práce

Projektová metoda, mořská voda

Project's method, The seawater
Anotace:
Anotace Radvaková Naděžda: Projektová metoda, Mořská voda, diplomová práce. Brno, MU 2007, s.61. Diplomová práce se zabývá projektovou metodou na základní škole a mořskou vodou. Práce je rozdělena do čtyř částí: První část pojednává o Rámcově vzdělávacím programu, kde bylo vybráno to nejdůležitější z teorie a názory na Rámcově vzdělávací program. Druhá část se zabývá projektovou metodou, jde o teoretickou …více
Abstract:
Annotation Radvaková Naděžda: Projects methods, The seawater, dissertation. Brno, MU 2007, p. 61. The dissertation is concerned with projects in primary school and seawater. Thesis is split into 4 parts: General education program and opinions on this are disccused at first part, the most important was selected from theory. Second part is theoretical where history, using of problems with projects methods …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2007
  • Vedoucí: doc. PhDr. Josef Budiš, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta