Bc. Martin Stančík

Diplomová práce

Mediace jako způsob řešení obchodních sporů

Mediation as a Way of Resolution of Commercial Disputes
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou mediace při řešení obchodních sporů s mezinárodním prvkem. Práce se skládá z pěti základních kapitol, přičemž stěžejní je zejména kapitola čtvrtá, jež se zaměřuje na relevantní aspekty související s předmětem diplomové práce. Zatímco ve třetí kapitole je prezentován nutný teoretický základ institutu mediace, čtvrtá kapitola je zaměřena na samotný cíl práce …více
Abstract:
This diploma thesis deals with issues of mediation as a way of resolution of commercial disputes. The thesis consists of five chapters while the most crucial one is particularly the fourth chapter which is focused on the relevant aspects related to the subject of the diploma thesis. While the third chapter presents the necessary theoretical foundation for the mediation institute, the fourth chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta