Mgr. Michaela Janočková, Ph.D.

Disertační práce

Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a některé aspekty její aplikace

Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and certain aspects of its aplication
Anotace:
Disertační práce na téma Úmluva o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí a některé aspkety její aplikace se věnuje analýze citované úmluvy zejména z hlediska výkladu stěžejních pojmů Úmluvy. Těmi jsou "obvyklého bydliště dítěte" a "právo péče o dítě". Následně je věnována pozornost nejčastěji aplikované výjimce z pravidla nařízení návratu dítěte, která je zakotvena v článku 13 odst. 1 …více
Abstract:
Dissertation thesis named "Convention on the Civil Aspects of International Child Abduction and some aspects of its application" is focused on the analysis of the cited Convention especially in terms of interpretation of the key terms of the Convention. These are "habitual residence" and "rights of custody". Subsequently, attention is paid to the most frequently applied exception to the principle of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Ing. Zdeněk Kapitán, Ph.D., doc. JUDr. Bronislava Pavelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta