Jozef Jendrisek

Master's thesis

Studium modulačních formátů a linkových kódů pro bezvláknové atmosférické spoje

Study of Modulation Formats and Link Codes for Free Space Optics
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá modulačnými formátmi a linkovými kódmi pre bezvláknové optické spojenia. Práca obsahuje praktické merania s moduláciami PSK a QAM a simulácie modulácii QPSK, 4-QAM a OOK s linkovými kódmi NRZ a RZ v softvéri Optisystem. Optický zväzok bol v praktickom meraní modulovaný pomocou prístrojov USRP. Uvedené modulácie boli vybrané z dôvodu ich stále častejšieho nasadzovania vo vláknovej …more
Abstract:
Diploma thesis deals with modulation formats and line codes for free space optics. The thesis contains practical measurements with modulations PSK and QAM in optical wireless connection. It also contains simulations of QPSK and 4-QAM in the software Optisystem. The optical beam was modulated and demodulated using USRP devices in practical measurements. These modulations have been selected because of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2015
  • Supervisor: Jan Vitásek
  • Reader: Jan Látal

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Master programme / field:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Theses on a related topic