Jan BÁRTA

Bachelor's thesis

Zabezpečovací staniční zařízení používané na železnici

Rail Safety device applied in railroad station
Abstract:
Cílem této práce je utvořit základní přehled staničního zabezpečovacího zařízení využívaného v české železniční síti. Práce se věnuje základním typům, principům a ovládání zabezpečovacího zařízení. Jsou zde popsány venkovní části zabezpečovacího zařízení, jako zámky, přestavníky, závorníky a návěstidla, ty jsou ovládány a zabezpečeny mnoha typy zabezpečovacích zařízení a pomůcek. Tato práce představuje …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a basic overview of station security equipment used in the Czech railway network. The bachelor thesis deals with the basic types, principles and control of security devices. It describes the external parts of the security device, such as locks, switches, bolts and lights, which are controlled and secured by many types of security devices and aids. This thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 5. 2020

Thesis defence

 • Supervisor: Ing. Michal Šerý, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BÁRTA, Jan. Zabezpečovací staniční zařízení používané na železnici. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in pedagogy / Fundamentals of manufacturing engineering for education

 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 9vw4uu 9vw4uu/2
13/5/2020
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13/5/2020
Bulanova, L.
14/5/2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.