Jan BÁRTA

Bakalářská práce

Zabezpečovací staniční zařízení používané na železnici

Rail Safety device applied in railroad station
Anotace:
Cílem této práce je utvořit základní přehled staničního zabezpečovacího zařízení využívaného v české železniční síti. Práce se věnuje základním typům, principům a ovládání zabezpečovacího zařízení. Jsou zde popsány venkovní části zabezpečovacího zařízení, jako zámky, přestavníky, závorníky a návěstidla, ty jsou ovládány a zabezpečeny mnoha typy zabezpečovacích zařízení a pomůcek. Tato práce představuje …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to create a basic overview of station security equipment used in the Czech railway network. The bachelor thesis deals with the basic types, principles and control of security devices. It describes the external parts of the security device, such as locks, switches, bolts and lights, which are controlled and secured by many types of security devices and aids. This thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Michal Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÁRTA, Jan. Zabezpečovací staniční zařízení používané na železnici. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9vw4uu 9vw4uu/2
13. 5. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2020
Bulanova, L.
14. 5. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.