Denisa Kalousová

Bakalářská práce

Genderová segregace na trhu práce ČR v letech 1993 až 2018

Gender segregation in labour market in the Czech Republic during the years 1993 to 2018
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vývojem genderové segregace na trhu práce České republiky v letech 1993 až 2018. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy týkající se genderové segregace a klasifikací CZ-NACE a CZ-ISCO. Dále jsou zde využity poznatky behaviorální ekonomie, psychologie a sociologie, které slouží k analýze chování mužů a žen jakožto ekonomických subjektů. Praktická část detekuje možné …více
Abstract:
This bachelor thesis contemplates the evolution of gender segregation in labour market in the Czech Republic during the years 1993 to 2018. The theoretical part presents the basic concepts concerning the gender segregation and CZ-NACE and CZ-ISCO classifications. Furthermore, knowledge of behavioral economics, psychology and sociology is used to analyse the behavior of men and women as economic entities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2021
  • Vedoucí: Zdenka Vostrovská
  • Oponent: Richard Šmilňák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/82100

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství