Bc. Václav Horáček

Bakalářská práce

Místní dráha Německý Brod - Tišnov a nerealizované navazující tratě do roku 1918

Local railroad from Německý Brod to Tišnov and not-realized following railroads until 1918
Anotace:
Hlavním tématem práce je zrod Místní dráhy z Německého Brodu do Tišnova. V první části absolventské práce se věnuji událostem, které výstavbě železnice předcházely a hospodářské situaci na Českomoravské vrchovině. Ve druhé části práce popisuji výstavbu železnice, následný provoz a změny na této nové železnici do roku 1918. Zcela na závěr se zabývám nerealizovanými železničními tratěmi navazujícími …více
Abstract:
The main theme of my thesis is genesis of the local railroad from Německý Brod to Tišnov. The first part of my thesis is focused on preceding events before the beginning of the railroad construction and the economic situation in Českomoravská vrchovina. In the second part of this thesis is described the construction of the railroad, traffic and changes until the year 1918. The last part of my thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Markel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta