Mgr. Lenka Osičková

Bachelor's thesis

Srovnání filmových adaptací Babičky Boženy Němcové

Comparing of film adaptations Babička by Božena Němcová
Anotácia:
V této práci jsme se pokusili analyzovat film Babička, natočený v roce 1940, a film Babička 1, 2, natočený v roce 1971. Obě adaptace byly natočeny podle literárního díla Babička od Boženy Němcové. Srovnali jsme oba filmy, jejich děj a pointu, ukázali jsme na rozdíly mezi postavami. Zjistili jsme, co se stalo s literárním dílem převedením do dvou filmových podob. Zastavili jsme se u literární předlohy …viac
Abstract:
We try to analyze film Babička made in 1940 and film Babička 1,2 made in 1971 in this work. Both adaptations were filmed after literary text Babička by Božena Němcová. We compared both films, their plot and point. We showed on differences between characters. We foud out what happened with literary work when it was transfigured into two films. We stopped at literary model and we compared children´s …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 1. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2009
  • Vedúci: Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta