Mgr. Markéta Kohoutová

Bakalářská práce

Život na venkově v letech 1938 – 1945 na příkladu Olešnicka

Everyday life in countryside in the years 1938 – 1945 described upon the region of Olešnice
Anotace:
Práce se zabývá každodenním životem venkovského člověka v letech 1938 – 1945. K bližšímu zkoumání je využíván mikroregion Olešnicko, hornatá oblast nacházející se ve vnitrozemí České republiky. Hlavním cílem je popsat, jak se změny politického režimu odrážely v životě společnosti, a poukázat na jeho kontinuitu a diskontinuitu. Práce je rozdělena do několika kapitol, které zachycují jednotlivé oblasti …více
Abstract:
The work deals with an everyday life of people living in the countryside in the years 1938 – 1945. For the closer research there are used the microregion Olešnicko, a hilly area, which is situated in inland of the Czech Republic. The main aim is to describe, how the changes of the political regime were reflected in a life of the society, and point out its continuity and discontinuity. The work is divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta