Mgr. Eva Vážná

Bachelor's thesis

Hyperkinetické poruchy žáků mladšího školního věku

Hyperactive disorders of younger school - age children
Abstract:
Vážná, Eva: Hyperkinetické poruchy žáků mladšího školního věku, bakalářská práce. BRNO, MU 2009, s.37 Práce upozorňuje na metodické postupy k eliminaci hyperkinetických poruch žáků mladšího školního věku. Teoretická část objasňuje hyperkinetický syndrom. Zdůrazňuje význam rodiny. Podrobně popisuje specifika edukace těchto žáků. Praktická část zaznamenává účinnost speciálněpedagogické intervence na …more
Abstract:
Vážná, Eva: Hyperactive disorders of younger school - age children, Bacherol thesis. BRNO, MU 2009, s.37 The project oves notes on teaching methods to eliminace hyperactive disorders of younger school - age children. The theoretical part clarifies hyperactive syndrome. It stresses the important of family. It describes the specifics of education of these pupils in detail. The practical part notes efectivity …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 6. 2009
  • Supervisor: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Special Education / Special Education

Theses on a related topic