Bc. Lukáš Bojkovský

Bakalářská práce

Vliv světové hospodářské krize na úvěrové produkty

Effect of the global economic crisis on credit products
Abstract:
The goal of my bachelor thesis “Effect of the global economic crisis on credit products” is to analyze the effect of the global economic crisis on credit products created by financial institutions. The first part is focused on brief definition of different banking systems and the characteristics of credit products, which are objects of the bank trades. The second part deals with the description of …více
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce ,,Vplyv svetovej hospodárskej krízy na úverové produkty“ je analýza vplyvu hospodárskej krízy na úverové produkty tvorené finančnými inštitúciami. Úvodná časť je zameraná na popis rozdelenia bankových systémov a charakteristiku úverových produktov, ktoré sú predmetom obchodov bankových inštitúcií. Ďalšia časť práce sa zaoberá popisom vývoja svetovej hospodárskej krízy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Boris Šturc, CSc.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance