Ing. Lukáš Bátora

Bakalářská práce

Zajištěné dluhové obligace a jejich souvislost s finanční krizí

Collateralized debt obligations and their connection with the financial crisis
Abstract:
The bachelor thesis ,,Collateralized debt obligation and their connection with financial crisis“ deals with credit derivates and their influence on the recent financial and economic crisis. The beginning is focused on crucial decisions in deregulation, which has reduced rules for trading on financial markets and has created conditions for origin of derivatives. In following part of thesis are explained …více
Abstract:
Bakalárska práca „Zaistené dlhové obligácie a ich súvislosť s finančnou krízou“ sa zaoberá úverovými derivátmi a ich vplyvom na nedávnu finančnú a hospodársku krízu. Začiatok práce je venovaný kľúčovým rozhodnutiam v oblasti deregulácie, ktorá zmiernila pravidlá pre obchodovanie na finančnom trhu a vytvorila tak podmienky pre vznik derivátov. V nasledujúcej časti práce sú vysvetlené pojmy ,,podradné …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Ondřej Moravanský

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finance