Bc. Jana Jagošová

Bakalářská práce

Řízení nestátní neziskové organizace Charity Hranice s uplatněním řídících procesů

The Administration of NPO Caritas Hranice with the Use of Managerial Processes
Anotace:
Charita Hranice zahájila svou činnost před 12 lety jedním projektem sociální služby se čtyřmi zaměstnanci. Dnes je neziskovou organizací poskytující službu v 5 sociálních službách a s 45 zaměstnanci. S rozvojem organizace souvisí i problém interní komunikace a vnitřního řízení lidských zdrojů. Předmětem této bakalářské práce je popis strategického plánu na základě vize a mise, vytyčení strategických …více
Abstract:
Charita Hranice commenced its activities twelve years ago with a project of social services and four employees. Nowadays it is a nonprofit organization providing five social services and employing forty-five people. The development of the organization is related with the problem of internal communication and internal management of human resources. The subject of this thesis is a description of a strategic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Prouzová, Ph.D.
  • Oponent: Stanislav Komárek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Ekonomika a řízení nestátních neziskových organizací