Bc. Kristýna Jakeschová

Bakalářská práce

Kritika konceptu militantní demokracie

The critics of the concept of militant democracy
Anotace:
Tématem tohoto textu je koncept militantní demokracie a její kritika. Militantní demokracie představuje stěžejní ideovou koncepci ochrany demokratického zřízení, jehož kořeny jsou nejmarkantnější v meziválečném fašizujícím se evropském prostředí. Tento termín bude představen na základě děl zásadních autorů, kteří s konceptem pracují, včetně nezbytných definicí a historického vývoje. Zmíněny budou i …více
Abstract:
The subject of this text is the concept of militant democracy and its criticism. Defending democracy represents the basic conception for strategic protection of democracy against its political opponents. The roots of this concept are remarkable the most between the two world wars in the context of consequently dominating fascist movements and regimes. The concept will be introduced by the basics of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Josef Smolík, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Doleček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia