Bc. Jitka Müllerová

Bakalářská práce

Jane Austen at the Edge of Romanticism and Victorian Era in Pride and Prejudice

Jane Austen at the Edge of Romanticism and Victorian Era in Pride and Prejudice
Anotace:
V mé práci se zaměřuji na známou novelistku Jane Austenovou a její příslušnost v periodách. Cílem této práce je zjistit, do jaké míry by měla být považována za spisovatelku romantismu nebo, i přes časový nesoulad, spisovatelku viktoriánské éry. Díky sledování prvků v jejím díle a zařazení do období určím také aspekty její jedinečnosti. Pro podporu budu využívat novelu Pýcha a předsudek a zkoumat různé …více
Abstract:
In my thesis I focus on a well-known novelist Jane Austen and her classification in periods. The aim of this thesis is to prove, to what extent should she be considered as a writer of romanticism or, despite of the time anticoincidence, Victorian era. By virtue of following particular elements in her novel Pride and Prejudice, serving me as a support for my research, and classifying the period, I also …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Izavčuk
  • Oponent: Mgr. Pavla Buchtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta