Bc. Róbert Červenka

Master's thesis

Webový informační systém pro umělecké školy jako služba

Web-based information system for art schools as a service
Abstract:
Thesis introduces the reader into area of information systems development in cloud computing area and into software-as-a-service model that is based on it. Process of creation of the information system Markansys 2 for certain elementary art school is also described - from the initial assignment, analysis, design, to implementation, testing and successful deployment.
Abstract:
Práca zoznamuje čitateľa s problematikou vývoja informačných systémov v oblasti cloud computingu a z neho vychádzajúceho modelu poskytovania softvéru ako služby. V práci je možné nájsť opis vytvorenia informačného systému Markansys verzie 2 pre súkromnú základnú umeleckú školu – od zadania, cez analýzu a návrh, až po implementáciu, testovanie a úspešné nasadenie.
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2013
  • Supervisor: RNDr. JUDr. Vladimír Šmíd, CSc.
  • Reader: RNDr. BcA. Tereza Pařilová, DiS.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky