Bc. Veronika Doušková

Diplomová práce

Komparace přestupkového řízení policie České a Slovenské republiky

The comparison of offense proceedings of the police of the Czech and Slovak Republics
Anotace:
Cílem práce je nalezení rozdílů mezi přestupkovým řízením policie v České republice a policie ve Slovenské republice, a to od přijetí oznámení, přes šetření policistů až po ukončení šetření. Práce se bude zabývat rozdíly v zákoně o přestupcích České a Slovenské republiky, rozdíly jednotlivých úkonů ze strany policie a rozdílnými formuláři. Na závěr budou zjištěné rozdíly shrnuty a k těmto proběhne …více
Abstract:
The main object of the thesis is to find differences in between offense proceedings by the police of the Czech Republic and the police of the Slovak Republic, from the receiving the notification, through the operations in the field to the end of the investigation. The thesis will deal with differences in the Law of Misdemeanors of the Czech and Slovak Republics, differences of individual operations …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS