Bc. Veronika Doušková

Master's thesis

Komparace přestupkového řízení policie České a Slovenské republiky

The comparison of offense proceedings of the police of the Czech and Slovak Republics
Abstract:
Cílem práce je nalezení rozdílů mezi přestupkovým řízením policie v České republice a policie ve Slovenské republice, a to od přijetí oznámení, přes šetření policistů až po ukončení šetření. Práce se bude zabývat rozdíly v zákoně o přestupcích České a Slovenské republiky, rozdíly jednotlivých úkonů ze strany policie a rozdílnými formuláři. Na závěr budou zjištěné rozdíly shrnuty a k těmto proběhne …more
Abstract:
The main object of the thesis is to find differences in between offense proceedings by the police of the Czech Republic and the police of the Slovak Republic, from the receiving the notification, through the operations in the field to the end of the investigation. The thesis will deal with differences in the Law of Misdemeanors of the Czech and Slovak Republics, differences of individual operations …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: Ing. Vladimír Šulc, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. PhDr. Ivo Svoboda, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS