Mgr. Hana Studeničová, Ph.D.

Disertační práce

Městská hudební kultura na Moravě v předbělohorském období. Královská města ve středoevropských souvislostech.

Urban Music Culture in Moravia ca 1500-1620. Royal Cities in Central European Context.
Anotace:
V případě předkládané disertační práce byla pozornost věnována čtyřem moravským městům: Brnu, Znojmu, Jihlavě a Olomouci. Městům, jejichž společnými znaky v předbělohorském období byly velikost, charakter a jazyková orientace. Jedná se totiž o čtyři největší královská města na Moravě s německy mluvící většinou obyvatelstva. K hlavním centrům hudebního dění patřily shodně městské farní kostely a k nim …více
Abstract:
In the case of the submitted work, the attention was paid to four Moravian cities: Brno, Znojmo, Jihlava and Olomouc. Before the Battle of White Mountain, the common features of these were their size, nature and language orientation. They are four largest royal cities in Moravia with the German-speaking majority of population. The main centres of musical events were municipal parish churches and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 8. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 12. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Baťa, Ph.D., prof. PhDr. Marta Hulková, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta