Martina Kořínková

Diplomová práce

Analýza prodejních dat vybrané společnosti se zaměřením na rychloobrátkové zboží

A sell-out data analysis of a particular company with focus on fast moving consumer goods
Anotace:
Práce se zaměřuje na význam analýzy prodejních dat pro podporu rozhodování. Teoretická část se zabývá charakteristikou a sepcifiky odvětví business intelligence i jeho vývojem, rozebírá omezení a příležitosti pro rozvoj. Je rozvedena jak stránka zpracování dat, tak postup a techniky při samotné analýze. Praktická část je zaměřena na prodejní data konkrétního řetězce z pohledu dodavatele rychloobrátkového …více
Abstract:
The thesis deals with data analysis importance for decision making process. The theoretical part focuses on characteristics and specific attributes of the business intelligence, its history and development, limitations and opportunities. The data processing as well as steps or techniques necessary for the analysis are further examined. The practical part deals with sell-out data analysis of a particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 2. 2012
  • Vedoucí: Alena Filipová
  • Oponent: Jiří Zeman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30138