Bc. Eva Koubová

Diplomová práce

Syndrom vyhoření ve vztahu k místu regulace a úzkosti

Burnout Syndrome in Relation to Locus of Control and Anxiety
Anotace:
Předmětem této práce je analýza vztahu mezi lokalizací místa regulace, úzkostí a syndromem vyhoření. Teoretickou část práce tvoří shrnutí relevantních poznatků o syndromu vyhoření, místu regulace a úzkosti. Cílem výzkumné části bylo zjistit, zda jsou osobnostní proměnné místa regulace a úzkostnosti navzájem propojené a zda ovlivňují míru vyhoření. V rámci výzkumu byl administrován dotazník Maslach …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the relationship between locus of control, anxiety and burnout syndrome. Within the theoretical part the conceptualization of Locus of control, anxiety and burnout syndrom is explored. The main objective of the empirical part was to find out wheter locus of cotrol and trait anxiety as personality variables are interdependent and whether there is any conection between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma