Ing. Barbora Mazáčová

Bakalářská práce

Hodnocení dopadů dopravy na obytné a rekreační prostředí

Valuation of Transport Impacts on Residential and Recreational Zones
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o dopadech rozvoje dopravy a dopravních komunikací na obytné a rekreační prostředí. V obecné části přináší teoretický přehled poznatků z ekonomie životního prostředí a metod oceňování netržních statků. Další část práce se věnuje městské části Brno - Bosonohy, historickému kontextu uspořádání dopravy v těchto místech a současným problémům, které souvisí zejména s procházející …více
Abstract:
The bachelor’s thesis refers to impacts of transport development on residential and recreational zones. In the general section provides a theoretical review of the environmental economics and methods of valuation of non-market goods. Another part deals with a part of Brno city - Bosonohy, the historical context of transport arrangements in these areas and current problems, which mainly relates to passing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dominika Tóthová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta