Theses 

IT technologie a pohybová aktivita dětí na druhém stupni ZŠ – Věra Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Věra Kučerová

Bakalářská práce

IT technologie a pohybová aktivita dětí na druhém stupni ZŠ

IT technology and the movement activity of children in second Primary School

Anotace: Bakalářské práce se zabývá tím, jak přinést do tělesné výchovy nové, moderní, atraktivní a motivující prvky, které žáky podpoří k pohybové aktivitě. Cílem první části mé práce bylo najít vhodné aplikace, které jsou na trhu pro různé druhy sportovních aktivit, a následně vytvořit vhodný návrh k využití v hodinách TV. Ve výzkumné části bylo použito anketní šetření, které podává výsledky o tom, jaké technologie žáci vlastní, zájem učitelů TV o aplikace vhodné do hodin, orientovanost v aplikacích a schopnost pomoci žákům při jejich instalací a vhodném výběru. Na základě analýz ze získaných dat jsou shrnuty závěry o veškerých informacích k následnému využití této práce. Došla jsem ke zjištění, že 66% dotazovaných pedagogů má zájem o vytvořené návrhy vhodných aplikací pro úpravu pohybového režimu dětí a možnost tak využít moderní technologie ve školní tělesné výchově.

Abstract: This thesis deals with the study of how to bring new, modern, attractive and motivational elements into physical education, which would whet students appetite for physical activity. In the first part, applications which can be used for different types of sport activities are described. Next, there are possible suggestions of how to use them during the classes of physical education. In the research part, there was used a survey, which gives results about the technologies which students own, the interest of teachers of physical education in applications suitable for classes, orientation in the applications and the ability of helping the students with their installation and selection. On the basis of analysis of collected data, there are summarised conclusions about all the information for subsequent use of this thesis and I discovered that 66% of the teachers asked are interested in the suggestions of suitable applications for adjustment of physical regime of kids and possibility of utilising the modern technologies during the classes of physical education.

Klíčová slova: pohybová aktivita, IT technologie, mobilní aplikace v tělesné výchově, motivace k pohybové aktivitě

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://heze.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=34072 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Jak správně citovat práci

Kučerová, Věra. IT technologie a pohybová aktivita dětí na druhém stupni ZŠ. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 10. 2018 01:19, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz