Bc. Aneta Černá, DiS.

Bakalářská práce

Péče o dutinu ústní postiženou nádorovým onemocněním.

Dental care affected by cancer.
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na onkologická onemocnění postihující dutinu ústní, neboť se nedá vyloučit, že se s těmito onemocněními budou dentální hygienistky ve své praxi stále setkávat. Součástí práce jsou kapitoly objasňující příčiny vzniku, léčbu nádorových onemocnění a způsoby ošetřování těchto pacientů. Cílem bakalářské práce je rozšířit informace o nádorových onemocněních dutiny ústní, možnostech …více
Abstract:
Bachelor´s thesis focuses on oncological diseases affecting the oral cavity, because we cannot eliminate the possibility that dental hygienists will still meet these diseases in their practice. There are parts exploining causes, treatment of oncological diseases and ways of treating these patients. The aim of the bachelor´s work is to disseminate information on cancer of the mouth, treatment possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Petr Ptáček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování