MDDr. MUDr. Jiří Blahák, Ph.D.

Disertační práce

Vyhodnocení vybraných prediktivních faktorů karcinomů dutiny ústní

Evaluation of selected predictive factors of oral squamous cell carcinoma
Anotace:
Nejčastějším maligním nádorem dutiny ústní je dlaždicobuněčný karcinom dutiny ústní (OSCC). OSCC je zpravidla diagnostikován v pokročilém stádiu onemocnění. Lidský papilomavirus (HPV) je již řadu let uznán virem hrající roli v patogenezi karcinomů dlaždicových buněk hlavy a krku (HNSCC), především u nádorů orofaryngu (OPSCC), méně prozkoumán je pak u OSCC. HPV-pozitivní/ negativní orofaryngeální nádory …více
Abstract:
The most common malignant tumour of the oral cavity is oral squamous cell carcinoma (OSCC). Though OSCC can be usually easily diagnosed by a clinical examination of the oral cavity, most tumours are revealed in their advanced form and have a poor prognosis. For many years, human papillomavirus (HPV) has been recognized as a virus that participates in the pathogenesis of head and neck squamous cell …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 9. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 3. 2019
  • Vedoucí: doc. MUDr. Oliver Bulik, Ph.D.
  • Oponent: doc. MUDr. et MUDr. Peter Tvrdý, Ph.D., prof. MUDr. Peter Stanko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta